In our nature
  • 1506658098083
  • 1506658096101-1
  • 1506658081166-1

In our nature

฿ 35,747

Wood

เราใช้ไม้มือสอง และเลือกที่จะคงความดั้งเดิมในธรรมชาติของไม้ บางจุดอาจมีตา รู และร่องรอยของธรรมชาติ ถึงจะเก่าคร่ำคร่า แต่ในกาลเวลามีเรื่องราว

Size: 101.5 x 28 x 44.5 cm

Categories: ,
000

Reviews(0)

There are no reviews yet.

Add a Review

Be the first to review “In our nature”