About

Our mission is to encourage diversity and experimentation in the arts and to provide a space for new art and artists.

OUR MISSION

เพื่อร่วมกันสร้างพื้นที่ที่เปิดกว้างสำหรับศิลปินทุกคน ที่ไม่ใช่มีแค่เพียงความคิดสร้างสรรค์ แต่มีความรักและความต้องการที่จะพัฒนาต่อยอดผลงานของตัวเอง และพร้อมจะเป็นอีกหนึ่งแรงที่ช่วยผลักดันศิลปะให้เข้าถึงชีวิตผู้คนทั่วไปได้มากยิ่งขึ้น

Creative Space

เราคือพื้นที่ที่เปิดกว้างสำหรับศิลปินทุกคน ที่ไม่ใช่มีแค่เพียงความคิดสร้างสรรค์ แต่ต้องการที่จะนำ ความคิดของตัวเองมาพัฒนาต่อยอดเป็นชิ้นงานศิลปะได้ผ่านคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์ทั้ง ทางด้านงานศิลปะ และพาณิชยศิลป์

Inspired Chauffeur

เราเปรียบเสมือนโชเฟอร์ที่พร้อมจัดส่งงานศิลปะจากศิลปินตรงไปยังลูกค้า ซึ่งมีความชำนาญพิเศษในรูปแบบการจัดส่งผ่านการจัดวางชิ้นงานเป็น series เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกสรรชิ้นงานที่ชอบ และติดตั้งได้ง่ายกว่าผลงานที่มีกระจัดกระจายทั่วไปในปัจจุบัน

Visionary Exhibitor

เราเปรียบเสมือนผู้จัดงานแสดงที่ถ่ายทอดตัวตนของเจ้าของบ้านออกมาผ่านงานศิลปะบนผนัง และเป็นตัวช่วยในการแปลความหมายของชิ้นงาน แต่ละชิ้นระหว่างศิลปินกับลูกค้าให้เกิดความเข้าใจในผลงานที่ตรงกัน

Art Funding

หากศิลปินท่านใดมีไอเดียและความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่น่าสนใจ แต่ขาดทุนทรัพย์ในการผลิตผลงานออกมา เราพร้อมที่จะเป็นกองทุนสำหรับชิ้นงานนั้น ตั้งแต่ขั้นตอนผลิตชิ้นงานตัวอย่าง จนถึงการผลิตเพื่อจำหน่าย

Turnkey Manufacturing

นอกจากเงินทุนสนับสนุนในการสร้างสรรค์ผลงานแล้ว เรามีความพร้อมในด้านการผลิตชิ้นงานทุกประเภท อาทิ งานไม้ งานโลหะ งานเซรามิก หรือวัสดุพิเศษอื่นๆ เพื่อช่วยให้ศิลปินสามารถผลิตผลงานได้ตามความต้องการมากที่สุด

Commercial Consultant

ศิลปินหลายท่านมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดี มีผลงานที่น่าสนใจ แต่กลับไม่สามารถครองใจลูกค้าได้ ทางเรายินดีที่จะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพาณิชยศิลป์แก่ศิลปินทุกท่าน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

Art Is The Only Way To Run Away Without Leaving Home.

เราอยากจะที่เป็นสะพานเชื่อมศิลปะและชีวิต จากการร่วมมือกับศิลปินในการปรับรูปแบบการนำเสนองานศิลปะใหม่ที่ทำให้คนทั่วไปเข้าใจและเข้าถึงงานศิลปะได้ง่ายมากยิ่งขึ้น โดยเริ่มจากพื้นที่บนกำแพงทุกส่วนในบ้าน

การเลือกสรรและคัดสรรงานทุกชิ้นของเรา เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งทางด้านศิลปะ และการออกแบบตกแต่งภายใน เพื่อให้ผลงานทุกชิ้นของศิลปินสามารถนำไปใช้งานได้ และเกิดประโยชน์ต่อเจ้าของบ้านจริง

ถึงแม้ว่าจะมีศิลปินผู้มีชื่อเสียงในวงการหลายท่านมาร่วมพัฒนาพื้นที่นี้ไปกับเรา แต่เราไม่เคยละทิ้งหรือมองข้ามศิลปินรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ อีกทั้ง เราพร้อมที่จะช่วยสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่อย่างเต็มที่ เพื่อผลักดันให้วงการศิลปะในบ้านเราก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

“เราเริ่มต้นจากความรู้สึกที่ว่า คนส่วนใหญ่มักมองศิลปะ คือ สิ่งที่ยากแก่การเข้าใจ และห่างไกลจากชีวิตประจำวัน ทั้งที่จริงๆ แล้ว ศิลปะอยู่ ในทุกๆ ที่ เพียงแต่เราอาจ ไม่สังเกตเห็น หรือเปิดโอกาสให้งานศิลปะ เข้ามามีบทบาท ในชีวิตและทำหน้าที่ของ มันได้อย่างเต็มที่”

Thanabordee Thongkum
C.E.O & Founder

Interested in learning more?

GET IN TOUCH